Frågor & Svar


Jag har inte fått min faktura, vad gör jag?

Fakturor ställs ut per automatik ur medlemssystemet och skickas av systemet självt.

Du kan alltid logga in på ditt konto på hemsidan och kontrollera dina fakturor under fliken "Fakturor". Under fliken "Händelser" kan du också kontrollera när fakturor har skickats till dig och till vilken epost-adress.

I de allra flesta fall, när du inte fått en faktura och blir arg över påminnelsen och påminnelseavgiften, då ligger felet hos din epost-client. Vi rekommenderar dig att ställa in spam-filtret så att fakturorna inte hamnar i spam-filtret. Har du ett gmail-konto eller ett hotmail-konto eller liknande så raderas spam-mail också efter 30 dagar om du inte ändrar den inställningen på ditt epost-konto. Så det kan absolut inträffa att du får en påminnelse och ha uppfattningen att du inte fått en faktura, men gör då som ovan, innan du kontaktar kassören.

När det gäller fakturor för sommar- och vinterplatser så finns det i ordningsreglerna en bestämmelse om medlems skyldighet att betala avgifterna, även om man inte fått en faktura. Så när det enligt ordningsreglerna börjar bli dags att betala sommarplats (i december) och vinterplats (från april), då kan det vara bra att logga in på sitt konto, om man tror sig ha ett opålitligt spamfilter.


Hur laddar jag upp mitt försäkringsbrev?

Först bör du GDPR-anpassa ditt försäkringsbrev, d.v.s. ta bort ovidkommande uppgifter.

De uppgifter båtklubben vill ha är endast ditt namn, båttyp och försäkringsperiod.

Innan du lägger upp försäkringsbrevet rekommenderar vi därför att du döljer ovidkommande information såsom kostnader, ev. rabatter, etc.  (t.ex. täck med papperslappar). Fotografera därefter försäkringsbrevet. Om GDPR inte spelar någon roll för dig, så kan du ladda ner en helt oredigerad pdf-fil.

För att lägga in/ladda upp ditt försäkringsbrev behöver du logga in. När du loggat in så går du till inställningar. Dessa hittar du under ditt namn, alternativt längst ner på startsidan.

Väl inne under inställningar kan du scrolla ner till under uppgifterna om din båt. Välj fil och spara dina inställningar. Nu var det klart.


Hur ställer jag mig i båtplatskö för en sommarplats eller en vinterplats?

För att kunna ställa dig i en båtplatskö, vinter eller sommar, behöver du först ha ett konto på vår sida, och sedan ha tecknat ett medlemskap. När du tecknat ett medelmskap kan du ställa dig i båtplatskö för någon av våra bryggor, eller alla bryggor. Det kostar ingenting att stå i kö.


Vad kostar det att stå i båtplatskö?

Det kostar ingenting att stå i båtplatskö, men du behöver vara medlem. Medlemskapet kostar 500 kr/år.


Måste man bo i Danderyd för att kunna bli medlem?

Du bejhöver inte bo i Danderyd för att vara medlem. Vi är en öppen förening. Däremot gäller andra regler för rätten att få en båtplats.


Måste man bo i Danderyds kommun för att kunna få båtplats?

Kommunen ställer krav på oss att endast förmedla båtplatser till medlemmar som bor i Danderyds kommun. Du behöver således vara skriven i Danderyd för att kunan få en båtplats, sommer som vinter.


Hur många år måste jag vänta innan jag kan få en båtplats?

Av olika skäl byter båtplatserna innehavare. Vi byter ut ca 20 innehavare varje år. Det är dock svårt att uppskatta hur lång tid det tar tills just du får en plats, men de som nu tilldelas en sommarplats har väntat i ca 3-4 år. Har man en stor båt kan man få vänta längre.


Jag skapade ett konto för att kunna ansöka om båtplats, men det funkar inte. Hur gör jag?

För att ställa sig i båtkö behöver man vara medlem i klubben. Efter att du skapat ett konto kan du enkelt boka in ditt medlemskap här. Därefter kan du ställa dig i båtkö.


Jag skapade ett konto och blev medlem men har inte fått någon faktura, vad gick fel?

För att bli medlem i Stocksunds Båtklubb behöver du först skapa ett konto, vilket du uppenbarligen gjort. När du skapat ett konto får du tillgång till bokningssidan och kan boka medlemskap och handla vissa produkter som gästplats i webshoppen. För att bli medlem behöver du boka ett medlemskap. När du gjort det kommer automatiskt en faktura och när den är betald är du officiellt medlem i klubben.

Jag står i båtplatskön, men jag kan inte se vilket könummer jag har, hur kan jag det?

Båtplatskön fungera som så, att det spelar ingen roll när du ställde dig i kö, utan det avgörande är när du blev medlem. En medlem med längre medelmskapstid går alltid före en medlem med kortare tid. Ofta är medlemsnumret vägledande för när medlemskap tecknades. I bokningssystemet kan vi inte sortera kölistan efter medlemskapstid utan du får själv försöka pussla tiderna. ett köplatsnummer är inte definitivt, eftersom det alltid kan komma in en köplats från en medlem med längre tid, som då alltid har förtur.


Jag är intresserad av att hyra en båtplats i andra hand. Hur gör jag?

Det händer att vi har medlemmar som inte kan eller vill utnyttja sin plats ett år. För att kunna hyra denna i andra hand ställer du dig i båtplatskön och du kan därefter kontakta bryggfogdarna direkt. Kontaktuppgifter till bryggfogdarna hittar du här.


Jag skulle vilja lägga mig under en dag eller en natt på en av era bryggor. Hur gör jag?

För att boka en gästplats behöver du skapa ett konto på hemsidan (om du inte redan har ett) och bokar sedan gästplats 1 dag i webshopen. Platsen kostar 100 kr/dag. Kontakta sedan bryggfogden på aktuell brygga för anvisning av vilken plats du ska angöra. Kontaktuppgifter till bryggfogdarna hittar du här.


Jag har fått en båtplats och en faktura om deposition. Jag förstår den inte.

När du fått en båtplats kommer du vid alla bryggor utom Inverness att få betala en deposition för bommar/bojar. Denna deposition är på 9000 kr och du får tillbaka den när du säger upp din plats. På fakturan står det deposition för en viss persiod, men det beror på att systemet inte klarar av att hantera denna bokning utan att en period måste anges. Du kan bortse från deet här med period. Depositionen gäller så länge du har platsen.


Jag kan/vill inte utnyttja min båtplats i sommar och vill hyra ut den. Hur gör jag?

En båtplats som inte används måste anmälas till bryggfogden. Därefter tilldelas en annan medlem, som står i båtplatskö, din plats som en tillfällig sommarplats. Du får inte hyra ut din plats själv. Avgiften för båtplatsen betalas inte tillbaka. Vill du ha tillbaka din avgift kan du alltid säga upp din plats. När du sedan vill ha en båtplats på nytt, ställer du dig lätt i båtplatskön, och har sannolikt stora chanser att hamna först i kön, eftersom kön tar hänsyn till medlemskapets längd. Däremot kan vi inte garantera att du får tillbaka just samma plats som du hade tidigare.


Någon ligger å min bryggplats! Vad gör jag?

Det bästa är att ta hjälp av bryggfogden för att reda ut vem som lagt sig på din plats. Han kan hjälpa dig att tex söka i medlemsregistret efter vem som äger en viss båt.


Hur hittar man funktionärer på hemsidan?

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen, bryggfogdar och övriga funktionärer här.


Hur får man en nyckel till mastskjulet?

Från juni 2018 byts låset till skjulet ut och för att komma in krävs det att man får en nyckel. För att kunan få en nyckel behöver du boka in dig på en deposition. Depositionen är 500 kr och ges tillbaka till dig när du återlämnar nyckeln. Så fort du gjort en bokning i vårt bokningssystem, kan du kontakta hamnkaptenen för att ta emot nyckeln.


Jag skulle vilja köpa en klubb-standert. Hur gör jag?

En standert kostar 100 kr och bokas via ditt konto i webshopen. När du skapat en bokning kontaktar du klubbmästaren och får en utdelad till dig. Kontaktuppgifter till klubbmästaren hittar du här.


Jag skulle vilja ha en klubb-dekal eller parkeringsdekal. Hur gör jag?

För att få en klubbdekal kontaktar du din bryggfogde eller hamnkaptenen. Kontaktuppgifter till bryggfogdarna hittar du här.


Jag skulle vilja överlåta mitt medlemskap. Hur gör jag?

Medlemskapet i båtklubben är personligt och kan inte överlåtas.


Jag upplever svårigheter att boka en aktivitet, vad ska jag göra?

Medlemskap krävs

För att kunna boka aktiviteter behöver du vara medlem. Varje medlem har ett medlemskonto på hemsidan. Om du skapar ett nytt konto, som inte är knutet till ditt medlemskap, så kommer du inte kunna boka några aktiviteter förrän du blivit medlem med det kontot. De allra flesta vill bara ha ett medlemskap, så för att komma till rätta med det här problemet ber vi dig att logga in med ditt medlemskonto och absolut inte skapa något nytt konto.

Rätt födelsedatum krävs

Väl inloggad så upplever en del att de ändå inte kan boka. Det beror på att de flesta aktiviteter har en åldersgräns på 18 år, dvs systemet måste känna av att du är 18 år. När systemet lades upp så fanns inga födelsedatum registrerade, varför vi ber alla medlemmar att uppdatera sitt födelsedatum. När detta är gjort så kommer du kunna boka alla aktiviteter som du har rätt att boka, förutsatt att du verkligen är över 18 år såklart.


Jag kommer inte ihåg mitt lösenord, vad behöver jag göra?

Du kan återställa ditt lösenord om du känner till ditt användarnamn och ditt födelsedatum. En förutsättning för att återställa sitt lösenord är således att du uppdaterat ditt födelsedatum i din profil. Om du har försökt att återställa ditt lösenord genom att använda ditt korrekta användarnamn och ditt födelsedatum och det ändå inte fungerar, då får du kontakta kassören så hjälper han dig vid tillfälle.


Jag kommer inte ihåg mitt användarnamn, vad behöver jag göra?

De gamla användarnamnen som användes för inlogg på den gamla hemsidan finns inte längre. Det är nya användarnamn, och dessa har kommunicerats vid ett flertal tillfällen via epost under 2017, senaste gången den 3 december. Kolla din epost och kan du ändå inte hitta användarnamnet får du kontakta kassören så tar han fram rätt användarnamn vid tillfälle.


Jag vill boka en vinterplats, hur gör jag?

Till att börja med måste du vara medlem. Har du en plats sedan tidigare kan du från den 1 april boka vinteryta via START-sidan på din profil. En lathund om hur du gör hittar du här. Om du inte har en vinterplats sedan tidigare så kan du från den 1 maj boka vinteryta, förutsatt att du står i båtplatskö för en vinterplats. Först efter den 1 juni kan du boka plats i mån av tillgång även utan köplats.


Jag har en båttrailer och vill ställa den på hamnplanen. Hur gör jag?

Du kontaktar hamnkaptenen och kommer överens med honom under vilken tid och var på hamnplanen du kan ställa din båttrailer.