Historia

En kort presentation av vår båtklubb

DSC_3041

Den ordning som nu gäller tillkom 1961 när klubben åtog sig att överta hela skötseln av hamnen. Den har varit av sammansvetsande karaktär och bidragit till en otvungen stämning. Andra klubbar i kommunen har försökt eller försöker efterlikna oss men har väl inte lyckats ännu. Folkfesten då alla bjuds på korv, öl och läsk på sjösättningsdagen är ett exempel när fler än medlemmarna har glädje av klubben. Arbetsplikt förekommer inte. Städningen av hamnplanen utförs av särskilt invigda. Som tack bjuder klubbmästeriet på smörgås och öl under enkla former i klubbhuset. Högre kan man inte nå i status. Eftersom flertalet - dock inte alla - håller snyggt under egna båten är städningen uthärdbar. En tiokubikmeters container fylls dock alltid med råge.

Junioravdelningen bildades 1957. Den var under många år synnerligen livaktig med utbildning, instruktion och kappseglingar. Man hade till och med ett eget medlemsblad. När de klassiska juniorbåtarna ersattes av en flora av entypsbåtar i hela landet kom verksamheten av sig av naturliga skäl. Många saknar den.

Styrelsen vet genom årsmötena att klubben drivs på ett sätt som medlemmarna önskar. Det utesluter inte att nya förslag och idéer tacksamt emottas liksom alla personliga insatser. Ställ därför upp på klubbens anspråkslösa aktiviteter och lär känna medlemmarna!


Copyright © 2004 Stocksunds Båtklubb Historien nedtecknad den 26 juni 2004