Styrelse

Emil Almgren
Emil Almgren
Ordförande

Sebastian Hamelin
Sebastian Hamelin
Sekreterare

Anders Widenborg
Anders Widenborg
Hamnkapten

Mats Ahlberg
Mats Ahlberg
Kassör

Mats Torstenius
Mats Torstenius
Klubbmästare

Stefan Hermelin
Stefan Hermelin
vice Ordf. och Bryggfogde Stocksunds hamn

Nils Andersson
Nils Andersson
Styrelsesuppleant

Björn Huang
Björn Huang
Suppleant