Nyheter

Kallelse till årsmöte den 13 mars

  • 13 feb 2018

Kallelse till Båtklubbens

ÅRSMÖTE

på Hamnkrogen, Stocksunds Hamn
tisdagen den 13 mars 2018 kl 19.30


Dagordning och underlag för beslut skickas ut per e-post samt
läggs ut på hemsidan och i klubbhuset senast 8 dagar före
mötet.
Förutom ordinarie årsmötesagenda och sedvanlig information
från styrelsen kommer miljösamordnare Caroline von Post att
berätta om

Skötsel av båtbottnar och relaterade miljöfrågor.