Nyheter

Kallelse till Årsmöte

  • 16 feb 2020
 
 
 
Kallelse till Båtklubbens

ÅRSMÖTE

 

måndagen den 23 mars 2020 kl 19.30

i Scoutstugan, Stockbyvägen 12

 

 

Dagordning och underlag för beslut skickas ut per e-post samt läggs ut på hemsidan senast 8 dagar före mötet.

 

På årsmötet serveras soppa med bröd + kaffe och kaka. Klubben bjuder även på vin/öl samt alkoholfritt alternativ.

O.S.A. senast torsdagen den 19 mars 2020 till sekreterare@stocksundsbk.se.

 

Förutom ordinarie årsmötesagenda och sedvanlig information från styrelsen kommer våra medlemmar

 

Valdemar Langlet att presentera: IT-systemet på båten med internet, kameror, fjärrstyrda elkontakter (för värme och avfuktare) och temperatur- och fuktsensorer samt larm etc. Hur ordnar man det och vad kan det kosta?

 

Christer Klinth att presentera: Klubbens sociala medier; hur kan vi kommunicera bättre mellan medlemmar och klubben. Facebook-grupper ger stora möjligheter. Christer ger oss en exposé kring detta.

 

 

Välkommen