Kallelse till höstmöte 2021

  • 17 okt 2021
Kallelse till Båtklubbens

 

HÖSTMÖTE

 

på Hamnkrogen, Stocksunds Hamn

torsdagen den 18 november 2021 kl 18.30

Dagordning och underlag för beslut skickas ut per

e-post samt läggs ut på hemsidan senast 8 dagar

före mötet.

 

Beslutsärende: budget och 2022 års avgifter.

 

Efter höstmötet kommer miljöansvarige Fredrik Kant att berätta om vårt miljöarbete. Speciellt hur det går med kraven på sanering av båtbottenfärger, t. ex. info om gränsvärden, saneringsmetoder m.m.

 

 

 

Klubben bjuder på ärtsoppa med punsch

 

Välkomna

Styrelsen