SSF - Medlemsadmin

  • 19 mar 2024

image: SSF - Medlemsadmin

Se filmen här - Tisdag 18 mars höll vi utbildning och demo hur man fakturerar årsmedlemsavgifter.
Tack till alla deltagande klubbar och bra frågor!